SUSTRACON AB

Sustracon AB skapar morgondagens hållbara företag. Vi utgår alltid från kundens perspektiv, vi skapar lösningar som bidrar till bättre affärer och vi säkerställer att lösningen är förenlig med en hållbar utveckling.

Vi erbjuder

Hållbarhetscoach

Vi erbjuder stöd för att ta fram strategier, verksamhetsplaner, mål, uppföljning och lagefterlevnad (Compliance)

Hållbar fastighetsutveckling 

Att skapa hållbara fastigheter kan låta enkelt! Dock vimlar det av verktyg och krav, vi kan hjälpa dig hitta rätt för ditt unika projekt.

Navis

Vi erbjuder bolag en översyn av verksamheten. Utifrån ert behov skräddarsyr vi den optimala kopplingen mellan affären och hållbarhet.

Interim lösningar

Vi kan bidra med erfarenhet och kompetens i ett specifikt projekt eller i en organisation där den efterfrågade kompetensen inte finns. Låna in Sustracon utifrån dina önskemål och behov.

Innovation och digitalisering

Vi hjälper ditt företag att se hur digitaliseringen kan bidra till att stärka ditt hållbarhetsarbete. Vill du utveckla digitala hållbarhetstjänster, så gör vi det tillsammans.

Utbildning

Vi utbildar inom b la miljöcertifieringar, hållbar fastighetsutveckling, hållbart ledarskap. Självklart skräddarsyr vi din utbildning så som du vill ha den.

Vår vision

Sustracon ska skapa mervärde för kunden, vi maximerar hur och vilken omfattning ni integrerar hållbarhetsfrågan för att möta dagens och morgondagens interna och externa krav.

Våra värdeord

Hållbarhet

Allt som vi bidrar med har en förankring i hållbarhet, med hållbarhet menar vi att nästa generation och därpå följande ska kunna nyttja samma möjligheter som vår generation nyttjat.

Engagemang

Vi är lyhörda för våra kunders behov och vårdar våra relationer, vi tar ansvar och skapar engagemang som maximerar kundnytta.

Enkelhet

Vi gör det komplexa enkelt

Kunden

Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att förstå och därefter skapa ett mervärde som ger kunden ett försprång gentemot sina konkurrenter

Vi är SUSTRACON

Jag har arbetat med hållbarhetsfrågor i över 20 år. Jag har även lång erfarenhet av ledarskap från både privat- och offentlig verksamhet. Jag brinner för att hitta nya affärsmodeller där hållbarhet är en naturlig del av affären. Tidigare har jag verkat i företag som Stockholm Stad, NCC, Upplands Bro kommun, Statens Fastighetsverk och nu senast som VD på Byggvarubedömningen.

Utbildning

Fil. mag. med miljörätt som huvudämne, Umeå Universitet

Executive MBA (Stockholm Business School), UGL, certifierad styrelseledamot.                          

Mig når du på: 070-25 77 071

Jonny Hellman

Jag har arbetat med hållbarhetsfrågor i över 20 år. Framförallt som konsult där jag haft olika linjepositioner, allt från gruppledare till VD. Jag vill dela denna erfarenhet med branschen och aktivt arbeta med förbättringar för din organisation.  Jag har verkat i Trivas Inomhusmiljö, Locum , FH Miljö & Byggkonsult , Forsen Projekt och nu senast som Hållbarhetschef och Compliance Manager i Hifab.

Utbildning

Byggingenjör,  ekologiskt byggande, Mittuniversitetet

Flertalet ledarskapsutbildningar, bland annat Hifabs ledarskapsprogram som pågått över en tid om 1,5 år.

Mig når du på: 070-203 01 28

Fredrik Holmström
 

Om oss

Sustracon AB är ett nystartat konsultbolag med lång erfarenhet inom hållbarhetsområdet. Sustracon står för Sustain Strategy Consulting i Norden AB och grundades sommaren 2019 av Fredrik Holmström och Jonny Hellman. Båda grundarna har arbetat med hållbarhetsfrågor i över 40 år tillsammans.  ”Vi vill hjälpa företag och organisationer att lyckas med sitt hållbarhetsarbete. Oftast finns många goda ideér, men problemet är oftast att man inte har tillräckligt med tid och känner att man vill förankra sina tankar”.

Här kommer Sustracons unika roll in i bilden. Med vår kompetens och erfarenhet kan vi relativt snabbt se vilka och var behoven behövs. Eftersom vi verkat i många olika företag har vi god kännedom om hur företag drivs och fungerar, detta gör att vi snabbt förstår ledning och beslutsfattare i vilka utmaningar man står inför.

Sustracons roll är att stötta och vara en katalysator i företags hållbarhetsarbete. Sustracon utgår alltid utifrån kunders förutsättningar och vision, därifrån skapar vi tillsammans en optimal lösning för att företaget ska positionera sig utifrån vald hållbarhetsstrategi.

”Ensam kan man inte förändra världen, men med Sustracons hjälp kan man göra den lite mer hållbar”

© Copyright SUSTRACON